Kerk en Theologie

Kerk en Theologie is een wetenschappelijk tijdschrift dat werkt volgens het systeem van peer review. Daarmee is het, behalve voor academici, juist ook voor predikanten en theologen die vakmatig willen bijblijven het toonaangevende tijdschrift met kwalitatief hoogwaardige artikelen uit het gehele veld van de theologie: van exegese en kerkgeschiedenis tot dogmatiek en gemeenteopbouw geeft het blad de laatste stand van zaken weer van onderzoek en nieuwe inzichten. Primair onderwerp van reflectie zijn thema’s die in de praktijk van de kerkelijke gemeente naar voren komen. Daarnaast is er aandacht voor wat in de praktijk zelf misschien minder aan de orde is, maar wat het dagelijks theologisch bestaan wel verrijkt. Kronieken en boekbesprekingen maken iedere uitgave compleet en verschaffen inzicht in recente ontwikkelingen en publicaties. Regelmatig verschijnen er themanummers.

 

Bekijk alle artikelen uit Kerk en theologie

Eindredactie Dr. K.L. Bom | Dr. A.C. Meesters | Dr. C. van der Kooi (voorzitter) | Dr. L.H. Westra (secretaris boekenrubriek) | Dr. A. Reitsma (redactiesecretarisredactiekerkentheologie@gmail.com)

Brede redactie Dr. R. Brouwer (praktische theologie) | Dr. W. Otten (kerkgeschiedenis) | Dr. J. Dubbink (Oude Testament) | Dr. A. Vos (dogmatiek) | Dr. G.J. van Klinken (kerkgeschiedenis) | Dr. P.H. Vos (ethiek) | Dr. L.J. Koffeman (kerkrecht, ecclesiologie) | Dr. A.W. Zwiep (Nieuwe Testament) | Dr. P.M. Sonnenberg (praktische theologie)

Informatie voor auteurs Kerk en Theologie is een peer reviewed tijdschrift (dubbel blind). Artikelen worden anoniem door de kernredactie beoordeeld en tevens voorgelegd aan in ieder geval twee anonieme beoordelaars, van wie in ieder geval een vakreferent in het onderhavige veld van onderzoek. Over het al of niet opnemen van bijdragen beslist de redactie. Meer informatie is bij de redactiesecretaris verkrijgbaar (redactiekerkentheologie@gmail.com).

Tip van de redactie

Oane Reitsma- Redactiesecretaris

Aandachtige betrokkenheid: over de betekenis van onderling pastoraat – Reijer de Vries

In dit artikel zien we een verslag van wat er momenteel aan de universiteit gebeurt aan benaderingswijzen, in dit geval op de praktijk gericht groepswerk (collaborative action research), wat vervolgens wordt uitgewerkt in concrete uitgangspunten en handvatten om in de kerk mee aan de slag te kunnen. Kortom, het verbindt de concrete handelingspraktijk van de predikant met een degelijke academische reflectie, oftewel kerk en theologie zijn direct op elkaar betrokken.

Abonneren

Neem een jaarabonnement (4 nummers)
Nederland: € 71,00*
Buitenland: € 106,00

Neem een proefabonnement (2 nummers)
Nederland: € 29,00

* abonnementsprijs op basis van automatische incasso

Abonnementenadministratie
Heeft u vragen over uw abonnement? Mail naar: kerkentheologie@kokboekencentrum.nl.

Los nummer

Nederland: € 20,00 (excl. verzendkosten)
Buitenland: € 20,00
(excl. verzendkosten)

Bestel een los nummer