Kerk en Theologie

Kerk en Theologie verschijnt vanaf 2022 niet meer bij KokBoekencentrum Uitgevers. 
Voor informatie over (de voortzetting van) abonnementen kunt u terecht bij de nieuwe uitgever,
Amsterdam University Press: journals@aup.nl

Een deel van het archief van Kerk en Theologie (van 2009 t/m 2021) blijft online toegankelijk op theologie.nl (voor Premium-leden).

Kerk en Theologie is een wetenschappelijk tijdschrift dat werkt volgens het systeem van peer review. Daarmee is het, behalve voor academici, juist ook voor predikanten en theologen die vakmatig willen bijblijven het toonaangevende tijdschrift met kwalitatief hoogwaardige artikelen uit het gehele veld van de theologie: van exegese en kerkgeschiedenis tot dogmatiek en gemeenteopbouw geeft het blad de laatste stand van zaken weer van onderzoek en nieuwe inzichten. Primair onderwerp van reflectie zijn thema’s die in de praktijk van de kerkelijke gemeente naar voren komen. Daarnaast is er aandacht voor wat in de praktijk zelf misschien minder aan de orde is, maar wat het dagelijks theologisch bestaan wel verrijkt. Kronieken en boekbesprekingen maken iedere uitgave compleet en verschaffen inzicht in recente ontwikkelingen en publicaties. Regelmatig verschijnen er themanummers.

 

Bekijk alle artikelen uit Kerk en theologie