Laetare

Tijdschrift voor liturgie en kerkmuziek

Laetare wil lezers enthousiasmeren om liturgie zo breed en diep mogelijk te verkennen. Liturgie als ruimte waarin de ontmoeting met God mogelijk wordt.

Laetare biedt achtergronden en ontwikkelingen van vieren in de 21e eeuw, publiceert interviews met liturgisch betrokkenen, bespreekt oude en nieuwe liederen, en geeft tekst-, beeld- en liedsuggesties voor de eredienst.

Laetare is de opvolger van het tijdschrift Eredienstvaardig. Het is een kerkonafhankelijk, oecumenisch kwartaalblad voor de kerkdienst en alles wat daarmee in ruime zin verband houdt. Het wordt gemaakt voor allen die betrokken zijn bij de liturgie, voorgangers, musici, ambtsdragers, werkgroepen eredienst en iedereen die verder meewerkt aan of geïnteresseerd is in de bouwstenen voor de bijeenkomsten van gelovigen en godzoekers. Het blad wordt uitgegeven in opdracht van de Stichting Eredienstvaardig.

Secretariaat Stichting Eredienstvaardig
Cees Breunese, Lisdodde 9, 7909 HJ  Hoogeveen
eredienstvaardig@gmail.com

Redactie
Ekkehard Muth (hoofdredacteur) | Ellen van der Sar (redactiesecretarisredactie@tijdschriftlaetare.nl) | Stefan Belderbos | Ko Joosse | Anne Meta Kobus-Gerritsen | Gerben Mourik | Gertjan de Pender | Hester Radstake

Eindredactie
Jan Marten de Vries, Hendrik Andriessenlaan 88, 2343 LP  Oegstgeest
telefoon (071) 517 45 72 – eindredactie@tijdschriftlaetare.nl

Abonnementen

Neem een jaarabonnement (5 nummers)
Nederland: € 34,50*
Buitenland: € 56,00

Neem een proefabonnement (3 nummers)
Nederland: € 18,00

* abonnementsprijs op basis van automatische incasso

Abonnementenadministratie
Heeft u vragen over uw abonnement? Mail naar: laetare@kokboekencentrum.nl.

Los nummer

Nederland: € 7,70 (excl. verzendkosten)
Buitenland: € 7,70 (excl. verzendkosten)

Bestel een los nummer

Register Eredienstvaardig

INDEX Eredienstvaardig 2000-2012