Oude Paden

Kerkhistorisch tijdschrift Oude Paden laat het verleden herleven door de verhalen van toen vast te leggen. Een rijk geïllustreerd tijdschrift met warme aandacht voor de levens van onze voorgangers.

Uitgave van De Groot Goudriaan

Redactie
dr. H. Florijn | J. Mastenbroek | J.P. Neven

Adverteren? Dat kan! Bekijk de tariefkaart.

Abonnementen

Neem een jaarabonnement (4 nummers)
Nederland: € 34,00*
Buitenland (binnen Europa): € 48,50
Buitenland (buiten Europa): € 66,50

Neem een proefabonnement (2 nummers)
Nederland: € 15,00 

* abonnementsprijs op basis van automatische incasso

Abonnementenadministratie
Heeft u vragen over uw abonnement? Mail naar: oudepaden@kokboekencentrum.nl.

Los nummer

Nederland: € 9,95 (excl. verzendkosten)
Buitenland: € 9,95 (excl. verzendkosten)

Bestel een los nummer