PastoraatWijzer

PastoraatWijzer is er voor iedereen die pastoraal werk doet – van beginnend bezoeker tot ervaren pastor.
Je vindt hier:

Suggesties voor bijbelteksten en liederen
Informatie en tips over pastoraal omgaan met levensvragen,
belangrijke levensgebeurtenissen, ziekte en beperking
Artikelen, pastorale handreikingen, gesprekstechnieken en boekentips
Adresgids, sociale kaart en vraagbaak pastoraat.