TussenRuimte

missionair • intercultureel • verbindend

TussenRuimte is een tijdschrift voor interculturele theologie, geredigeerd door een Nederlands-Vlaamse redactie.

TussenRuimte wil signaleren, reflecteren en inspireren door middel van journalistieke verbreding en theologische verdieping van ons inzicht in religie en religieuze aspecten van cultuur. Debat over bestaande missionaire en religieuze praktijken wordt gestimuleerd.

TussenRuimte is niet institutioneel gebonden, maar wel verbonden met mensen en organisaties in de missionaire beweging die elkaar willen ontmoeten en bevragen over religieuze en culturele, economische en sociale grenzen heen.

TussenRuimte is een uitgave van de Nederlandse Zendingsraad (NZR) in samenwerking met MissieNederland, Prisma, de Verenigde Protestantse Kerk in België en Uitgeverij KokBoekencentrum in Utrecht.

Adverteren? Dat kan!
Download de mediakaart met informatie over tarieven, aanleverspecificaties en verschijningsdata.
Neem voor informatie en reserveren van advertentieruimte contact op met
Roel Abraham (BDU Vakmedia), r.abraham@bdu.nl, 06-542 74 244. 

Abonnementen

Neem een jaarabonnement op TussenRuimte & Theologie.nl voor € 67,50*

Je ontvangt 4 nummers per post en hebt online toegang tot:

  • 1400 theologische blogs
  • 650 theologische boekrecensies
  • Honderden theologische artikelen
  • Tientallen theologische podcasts
  • Theologische boekshop
  • 5 online tijdschriften

Neem een jaarabonnement (4 nummers)
Nederland: € 49,00*
Buitenland: € 66,00

Neem een proefabonnement (2 nummers)
Nederland: € 18,00

* abonnementsprijs op basis van automatische incasso

Abonnementenadministratie
Heb je vragen over jouw abonnement? Mail naar: tussenruimte@kokboekencentrum.nl.

Los nummer

€ 13,75 (excl. verzendkosten)

Bestel een los nummer

Meer informatie

Meer informatie: bezoek de website van de Nederlandse Zendingsraad