Menu

None

Uitbreiding Gereformeerde Liturgie

Teksten van orden, inclusief keuzeteksten, uit de Dienstboeken, zoals gepubliceerd op deze site, mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van uitgeverij Boekencentrum vrijelijk worden geciteerd in en/of gedrukt in een oplage van maximaal 200 ex. ten behoeve van gemeenten behorend tot de Protestantse Kerk in Nederland. U dient daarbij wel steeds de bron te vermelden. Bij overname zijn de aanduidingen: Dienstboek I, © Uitgeverij Boekencentrum Zoetermeer 1998, en Dienstboek II, © Uitgeverij Boekencentrum Zoetermeer 2004. Als u materiaal aanpast en/of model laat staan voor eigen teksten, laat u de verwijzing voorafgaan door het woordje ‘naar’.

Deze regeling is niet van toepassing op teksten waarvan het copyright bij derden berust. Deze teksten zijn in blauw weergegeven. U dient vooraf schriftelijke toestemming te vragen bij rechthebbenden.

Ook is deze regeling niet van toepassing op oplagen van 200 ex. en meer. U dient voor deze oplagen vooraf schriftelijk toestemming te hebben van de uitgeverij (info@boekencentrum.nl) onder berekening van een vergoeding. Het samenvoegen van afzonderlijke teksten, orden, gebeden en dergelijke tot een gebundelde uitgave is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van de uitgeverij.

Rood gearceerde teksten mogen niet veranderd of aangepast worden. Dit is een kerkelijke beslissing.

Bestanden

 • 01 Omslag
  Download 91 kb, PDF bestand

 • 02 Inhoudsopgave, blz. 1
  Download 49 kb, PDF bestand

 • 03 Inleiding, blz. 3-4
  Download 53 kb, PDF bestand

 • 04A Orde voor de zondagmorgendienst, blz.5-10
  Download 61 kb, PDF bestand

 • 04B Orde voor de zondagmiddagdienst, blz.11-13
  Download 57 kb, PDF bestand

 • 05 Doop van kinderen – Orde III, blz. 14-19
  Download 66 kb, PDF bestand

 • 06 Openbare belijdenis van het geloof (en doop van volwassenen) – Orde III, blz. 20-24
  Download 61 kb, PDF bestand

 • 07A1 Voorbereiding op de viering van het heilig Avondmaal I, blz. 25-26
  Download 56 kb, PDF bestand

 • 07A2 Voorbereiding op de viering van het heilig Avondmaal II, blz. 27
  Download 48 kb, PDF bestand

 • 07B1 Orde voor de viering van het heilig Avondmaal, blz.28-32
  Download 63 kb, PDF bestand

 • 07B2 Orde voor de voortzetting van het heilig Avondmaal, blz. 33-37
  Download 61 kb, PDF bestand

 • 08 Orde voor de bevestiging en inzegening van het huwelijk, blz. 38-41
  Download 60 kb, PDF bestand

 • 09 Toelichting, blz. 41-56
  Download 192 kb, PDF bestand

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken