Menu

None

Congres | Verdragen en verbinden | vrijdag 6 oktober 2023

Spiritualiteit, gehechtheid en machteloosheid in de hulpverleningsrelatie

Congres verbinden en verdragen ProLive

In de ggz en psychosociale hulpverlening is toenemend aandacht voor de betekenis van relaties en gehechtheidsprocessen. Vaak worden die relaties getekend door onmacht bij zowel de cliënt als de behandelaar. Machteloosheid neemt toe naarmate de personen, behandelmethoden en samenwerking onder druk staan van prestatiedrang, individualisering en financiën. Dat doet afbreuk aan ‘de helpende relatie’.


Relationele spiritualiteit

Het is tijd om dit te verbinden met begrippen als ‘relationele spiritualiteit’, ‘spiritual struggles’ en zingeving: fundamenteel is de uitdaging voor een behandelaar om gehechtheidsbehoeften bij zichzelf, de cliënt, en van beide in relatie tot God en het leven, met alle gebrokenheid die daarbij hoort, professioneel te kunnen begrijpen en procesmatig te begeleiden.


We gaan in op vragen zoals

Hoe integreer je geloof in de hulpverleningsrelatie als de cliënt een angstige, vermijdende of gedesorganiseerde gehechtheidsstijl heeft? Hoe geven waarden kleur aan de hulpverleningsrelatie? Hoe verhoudt de stijl van samenwerken zich tot gehechtheid aan God? Hoe om te gaan met religieuze worsteling en spirituele zorgbehoeften? Hoe werken de eigen hechtingsstijl en spiritualiteit van de hulpverlener door in de behandelrelatie? Wat helpt om onmacht en andere moeilijke gevoelens professioneel te verdragen, ook als deze gaan over de relatie met God?


Sprekers

Laura E. Captari, Ph.D. academisch onderzoeker en stafpsycholoog aan het Danielsen Institute van Boston University.
Joke van Nieuw Amerongen-Meeuse, Ph.D., onderzoeker Kicg

Masterclass

prof. dr. Pehr Granqvist, Stockholm University, department of psychology.

Publiekslezing

Esther van Fenema, psychiater.

… en diverse workshops


Accreditatie, korting en aanmelding

Voor dit congres wordt accreditatie aangevraagd bij SKJ, NIP K&J/ELP, NVO-OG, FGzPt, NVvP (KNMG/GAIA), Kwaliteitsregister V&V, V&VN, SKGV, NVP, NVRG, SKB, ABvC, NFG.

Meer informatie over aanmeldingsmogelijkheden, korting en accreditatiepunten is te vinden op de website www.kicg.nl

Redactie Theologie.nl

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken

Lid worden