Menu

None

Vragenlijst bij het vliegermodel van Sake Stoppels | door M.J. Schuurman

Sake StoppelsVragenlijst bij het Vliegermodel van Sake Stoppels
ds. M.J. Schuurman
In zijn boek Voor de verandering presenteert Sake Stoppels een model om veranderingen in de gemeente te begeleiden. Dat model noemt hij het vliegermodel. Een handig hulpmiddel om in de gaten te houden hoe een proces verloopt. Ook handig waar men zich in het proces verbindt. Hieronder enkele vragen, die gebruikt zouden kunnen worden om te starten met dit vliegermodel.
Probleem / uitdaging
Omschrijf het probleem:
Welke uitdaging zit er in dit probleem?
Welke zorg / pijn is verbonden met dit probleem?
Analyse
1) Welke factoren binnen onze gemeente veroorzaken / versterken het probleem?
2) Welke andere factoren buiten onze gemeenten veroorzaken / versterken het probleem?
3) Speelt de ontkerkelijking een rol bij ons probleem? Zo ja: hoe?
4) Op welke manier heeft het probleem te maken met de plaats of regio waar wij wonen?
5) Op welke factoren hebben wij wel invloed?
6)Welke hulp van buitenaf zouden wij eventueel nodig hebben?
7) Op welke factoren hebben wij geen invloed?
Visie
1) Waarom is het belangrijk dat dit probleem opgelost wordt?
2) Welke bijbelse opdracht(en) spelen een rol?
3) Welke bijbelse beloft(en) spelen een rol?
4) Wat hebben we er voor over?
5) Wat is mijn eigen rol in dit geheel?
6) Wat is de rol van de kerkenraad in dit geheel?
7) Wat kunnen gemeenteleden bijdragen aan oplossingen?
8) Wat als er geen oplossingen zijn?
9) Welke aarzelingen kunnen er zijn bij mijzelf / de kerkenraad / de gemeente?

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken