Menu

Filters

Hoofdthema

Rubriek

Soort materiaal

Bron

Kerkelijk jaar

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Lidmaatschap

Basis

‘Ik ben de wijnstok, jullie zijn de ranken’

Het vijfde boek van Mozes spreekt in hoofdstuk 4 dankbare verbazing uit over Gods verbondenheid met zijn volk in Mozes. In de hele geschiedenis van God met de mensheid kwam zo’n unieke verbondenheid niet voor (Deuteronomium 4:32-33). De beproevingen logen er niet om, maar ook Gods wonderdaden niet (4:34). Jullie boffen dat jullie dit te zien gekregen hebben (4:35) en je hebt zijn woorden ook nog mogen horen (4:36). God zelf heeft jullie bevrijd (4:37). Onderhoud dan zijn geboden, dan is deze band niet kapot te krijgen en zal het jullie goed gaan (4:40).

Premium

Preekschets 1 Johannes 4:9,10 – Kerstnacht

1 Johannes 4:9, 10
Kerstnacht
Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard… Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad.
Schriftlezing: 1 Johannes 3:1a; 4:6-19
Het eigene van kerstnacht en kerstmorgen In de kerstnacht kunnen we bij de kerngemeente waarschijnlijk ook nogal wat gelegenheidskerkgangers […]

Nieuwe boeken