Menu

Filters

Hoofdthema

Rubriek

Soort materiaal

Bron

Kerkelijk jaar

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Lidmaatschap

Premium

Preekschets 1 Korintiërs 1:30

1 Korintiërs 1:30
…die voor ons van God is geworden wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing.
Schriftlezingen: Jes. 48:12-22; Mat. 5:20-24; 1 Kor. 1:18-2:5
Het eigene van de zondag
AlgemeenVierde zondag na Trinitatis
Specifiek
Traditioneel is dit de zondag ‘der overvloedige gerechtigheid’, daar de oud-Romeinse traditie op deze zondag Matteüs 5:20-24 leest. Te overwegen is, bovengenoemde epistellezing […]

Premium

Preekschets 1 Korinthiers 1:5a – openbare geloofsbelijdenis

Openbare geloofsbelijdenis
1 Korintiërs 1:5a
Door hem bent u in elk opzicht rijk geworden.
Schriftlezing: 1 Korintiërs 1:1-9
Het eigene van de zondag
In de openbare geloofsbelijdenis komen veel lijnen bij elkaar. Er is de persoonlijke geloofsontwikkeling van nieuwe christenen (meestal jongeren), die zich al dan niet in groepsverband op dit moment hebben […]

Nieuwe boeken