Menu

Filters

Hoofdthema

Rubriek

Soort materiaal

Bron

Kerkelijk jaar

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Lidmaatschap

None

Preekschets 1 Petrus 3:15b: christen-zijn op je werk

Preekschets voor de zondag na Dankdag: “Christen-zijn op je werk”
Vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is, wees dan steeds bereid om u te verantwoorden.
Schriftlezing: 1 Petrus 3:13-18
Zie ook

Andere preekschetsen voor de zondag ‘Christen-zijn op je werk’ van Centrum voor geloof en werk

Het eigene van de zondag
Deze zondag […]

Basis

Vraag opdat je met vreugde vervuld wordt

In mijn dissertatie over de catechetische aspecten van het Johannesevangelie wijs ik op een vreemde dubbelheid in dat Evangelie. Aan de ene kant is er duidelijk een mystieke onderstroom in de vertelling en klinkt de tweede taal van het verhaal of de taal van het Eerste Testament mee. Aan de andere kant zijn er opvallend veel passages waar de spelers in het verhaal weigeren de overdrachtelijke betekenis van de uitspraken van Jezus te horen en Hem vragen naar de betekenis daarvan.

Nieuwe boeken