Menu

Filters

Hoofdthema

Rubriek

Soort materiaal

Bron

Kerkelijk jaar

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Lidmaatschap

Premium

Preekschets Lucas 1:48-49 – Tweede Advent

Lucas 1:48-49
Tweede adventszondag
Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen, ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan, heilig is zijn naam.
Schriftlezing: Lucas 1:46-56
Het eigene van de zondag
We concentreren ons op het eerste deel van Maria’s lied.
Uitleg
Het lied van Maria sluit direct aan op Elisabets lofprijzing en zaligspreking. Lu- 52 cas leidt het tweede lied […]

Premium

De inscriptie uit Khirbet Qeiyafa: Een vroege vorm van sociaal besef in oud Israël?

1. Inleiding
In de zomer van 2008 werd bij opgravingen in Khirbet Qeiyafa – ongeveer vijfentwintig kilometer ten zuidwesten van Jeruzalem – een beschreven potscherf gevonden die onmiddellijk veel aandacht kreeg, tot in Nederlandse dagbladen.
Over de opgraving zie Y. Garfinkei, S. Ganor, M. Hasel, G.D. Stiebel, ‘Khirbet Qeiyafa, , Israel Exploration Journal 59 (2009), 214-220; Y. […]

Premium

12.7. Zuivere relaties

Zie ook

Inhoudsopgave Goed gelovig

Het gebruik van Goed gelovig

12. Levenskunst

12.1. Gods goedkeuring

12.2. Motiverende genade

12.3. Bevrijdende gehoorzaamheid

12.4. Van ophouden weten

12.5. Ouders en kinderen

12.6. Respect voor het leven

12.8. Geven maakt rijk

12.9. Eerlijk duurt het langst

12.10. Zuivere motieven

12.11. Loon naar werken

Heidelbergse Catechismus
Zondag 41
Vraag 108: Wat leert ons het zevende gebod?
Antwoord: Dat alle onzedelijkheid door God vervloekt is […]

Nieuwe boeken