Menu

Filters

Hoofdthema

Rubriek

Soort materiaal

Bron

Kerkelijk jaar

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Lidmaatschap

Premium

Bouwstenen kringviering: Ontregelen

Bij Deuteronomium 26:5-11 en Marcus 2:23 – 3:6
De sabbat is er voor de mens, en niet de mens voor de sabbat (Marcus 2:27).
Thema: De sabbat is er voor de mens
Beoogd gebruik: kringviering of huiskamerviering
Beoogde datum: 03-06-2018
Zie ook

Register Kringvieringen
Dit bestand in Word
Complete liturgie voor een kringviering bij ditzelfde thema

Bij deze viering worden de […]

Basis

Er mag dan niets gegeten worden dat zuurdesem bevat…

Oorsprong en betekenis van het Pesachmaal
Het huidige Pesachmaal kent een lange ontwikkeling met verschillende oorsprongen en interpretaties. Tegenwoordig markeert Pesach het oogstseizoen en een historische gebeurtenis: in dit zeven of acht dagen durende feest in het voorjaar wordt de bevrijding door de uittocht uit Egypte herdacht en gevierd. In deze bijdrage sta ik stil bij […]

Premium

Preekschets Jesaja 16:3c – 4e zondag van de herfst

Vierde zondag van de herfst
Verberg de vluchteling, lever de ontheemde niet uit.
Lezing: Jesaja 16:1-5Thema: vluchtelingen
Zie ook

Het extra kindermoment dat bij deze schets is geschreven.

Het eigene van de zondag
Als we in de herfst de rust en ruimte krijgen voor een voortgaande reflectie kunnen ook wat minder toegankelijke Bijbelgedeelten aan de orde komen. In de lezing van […]

Nieuwe boeken