Menu

Filters

Hoofdthema

Rubriek

Soort materiaal

Bron

Kerkelijk jaar

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Lidmaatschap

Premium

Preekschets Deuteronomium 6 – Israëlzondag

Gods gemeente(t)huis – Leren van de Joodse huisgodsdienst
‘Men moet ’s morgens opstaan met de kracht van een leeuw om zijn Schepper te dienen’. (Openingswoorden uit de Sjoelchan Aroech, samenvatting van de Joodse leer door Jozef Karo)
Volgens de Joodse traditie is het de plicht van iedere vader zijn zoon niet alleen te laten besnijden maar […]

Basis

Horen en genade ontvangen

Uit Psalmen 15 kunnen we afleiden dat de Schriften partijdig zijn. Er wordt gekozen tegen degene die zijn of haar metgezel ‘lastert’ of ‘kwaad doet’ (Psalmen 15:3 – Naardense Bijbel). Die partijdigheid zien we terug in beide lezingen uit Tenach en Evangelie, waarin het gaat over onderlinge pijn tussen twee vrouwen. Bij Hanna en Peninna gaat de pijn over de liefde van een man en het wel of niet hebben van kinderen. Bij Marta en Maria draait de pijn om de goedkeuring van een man en de betekenis van dienstbaarheid. In beide verhalen worden bestaande patronen doorbroken.

Nieuwe boeken