Menu

Filters

Hoofdthema

Rubriek

Soort materiaal

Bron

Kerkelijk jaar

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Lidmaatschap

Premium

Preekschets Efeziërs 4:25

Efeziërs 4:25
Rogate
Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid tegen elkaar, want wij zijn elkaars ledematen.
Schriftlezing: Efeziërs 4:25-32
Het eigene van de zondag
De zesde zondag na Pasen (Rogate, bidt!) is enerzijds een afronding van de periode van zichtbare aanwezigheid van de Here, maar ook de voorbereiding op zijn troonsbestijging. We hebben […]

Premium

13.5. De Heilige Geest bedroeven

Zie ook

Inhoudsopgave Goed gelovig

Het gebruik van Goed gelovig

13. De Heilige Geest en onze geest

13.1. Wie de Heilige Geest is en wat Hij doet

13.2. Wat de Heilige Geest werkt

13.3. Wat de Heilige Geest zegt

13.4. Wat de Heilige Geest geeft

Belijdenisgeschriften
In de Heidelbergse Catechismus komen we de uitdrukking ‘de Heilige Geest bedroeven’ niet tegen. Dat wil niet […]

Nieuwe boeken