Menu

Filters

Hoofdthema

Rubriek

Soort materiaal

Bron

Kerkelijk jaar

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Lidmaatschap

Basis

De Tien Woorden

De Tien Geboden, of Tien Woorden, zijn gesproken door God op de berg Horeb. Volgens de Mechilta de-rabbi Ishmael, één van de oudste werken van de midrasj, heeft Israël de Tora, de wet van Mozes, ontvangen in de woestijn en niet in het Beloofde Land, omdat er anders onenigheid zou ontstaan onder de stammen. Dan zou de ene stam zeggen: De Tora is gegeven in mijn gebied, en een andere: Nee, dat was in mijn gebied. Daarom is de Tora in de woestijn gegeven, in het openbaar, in gebied dat van niemand is (Mechilta Bachodesh, hoofdstuk 5, 92-98).

Basis

Bij de berg begint het

Bij de berg. Op de berg. Onderaan de berg. Heel Exodus 19 speelt zich af rond een berg, en wel ‘de berg’ (Hebr.: hahar), met de nadruk op het lidwoord. Een bijzondere berg dus. Op deze plek ontmoette Mozes in Exodus 3 de Heer. Nu mag het volk Hem daar ontmoeten. Of beter gezegd: het volk hoort God, maar ziet Hem niet. Het duurt tot Exodus 40 voordat God onder het volk komt wonen. Tot die tijd is het: God op de berg, het volk onderaan de berg en Mozes daar steeds tussenin.

Premium

Bouwstenen kringviering: Groot onderhoud

Beoogde datum: 04-03-2018
Beoogd gebruik: kringviering of huiskamerviering
Bij Johannes 2:13-33 en Exodus 20:1-17
Downloads

Complete viering bij dit thema

Download dit bestand in Word

Uitgangspunten bij het thema
Oculi is de naam van deze zondag: ogen. Het woord is ontleend aan Psalm 25. ‘Mijn ogen zijn gevestigd op de Heer, of hij mij redt.’
In het evangelie wordt verteld hoe […]

Nieuwe boeken