Menu

Filters

Hoofdthema

Rubriek

Soort materiaal

Bron

Kerkelijk jaar

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Lidmaatschap

Premium

God oordeelt ieder naar zijn handel en wandel

Bij Ezechiël 18,1-4.25-32, Psalm 25,1-10 en Matteüs 21,23-32
Wanneer Matteüs zijn evangelie schrijft, zijn er de nodige jaren verstreken. Jaren waarin mensen ervan overtuigd waren dat ze nog bij hun leven iets zouden mogen ervaren van de komst van het messiaanse Rijk. Christus zou spoedig terugkeren en alles tot voleinding brengen. Maar inmiddels zijn […]

Basis

Woord voor woord onheilspellend

Je kunt het boek Ester wel een gelegenheidsgeschrift noemen. Een reactie op een gewelddadige vervolging, literair geantedateerd, met een andere locatie dan waar deze in werkelijkheid heeft plaatsgevonden (hier de burcht in de stad Susa in Perzië). Een vorm van verzets- of onderduikliteratuur, ter bemoediging, zoals ook de eschatologische prediking die functie heeft. Je schrijft uiteraard met het oog op het heden, maar om niets aan de grote klok te hangen, situeer je de situatie in het verleden en op een andere plaats. Hoe dan ook: een goed gecomponeerde novelle.

Premium

Preekschets Matteüs 25: 31-46 – Als pasgeboren kinderen – Tweede Zondag van Pasen

‘Als pasgeboren kinderen’
1 Petrus 2:2
Deze preekschets komt uit de handreiking ‘Ik ben er voor jou’ van het Steunpunt liturgie.
Algemeen – het eigene van deze zondag, Quasimodo geniti
De tweede zondag in de paastijd ademt nog sterk de sfeer van de opstanding. Het is de afsluiting van de paasweek (‘Beloken Pasen’), zoals ook de pesachweek die kende. […]

Nieuwe boeken

Lid worden