Menu

Filters

Hoofdthema

Rubriek

Soort materiaal

Bron

Kerkelijk jaar

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Lidmaatschap

Premium

Preekschets Genesis 11:27

Genesis 11:27
Zesde zondag na Pinksteren
En dit zijn de nakomelingen van Terach.
Schriftlezing: Genesis 11:27-12:3
Het eigene van de zondag
Een (volgende) zondag in de zomer.
Liturgische aanwijzingen
Als lezing uit het Nieuwe Testament valt te denken aan teksten die over Jezus spreken als eerstgeborene of zijn ‘pars pro toto’ benadrukken; bijvoorbeeld Romeinen 8:29-32; 5:12-21; Kolossenzen 1:15-19. […]

Nieuwe boeken