Menu

Filters

Hoofdthema

Rubriek

Soort materiaal

Bron

Kerkelijk jaar

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Lidmaatschap

None

Bedenkingen bij een groene bijbel

e het over als we het woord ‘groen’ gebruiken? Of woorden die aan ‘groen’ verwant zijn? Ik geef een eenvoudig voorbeeld. Een paar jaar geleden reed ik vanuit Nijmegen het land van Maas en Waal in en las op een bord, bij een boerderijtje langs de kant van de weg, ‘duurzame eieren te koop’. Ik weet werkelijk niet of mensen überhaupt stil staan bij die reclame, maar wel dat deze bij mij verbazing opriep. ‘Duurzame eieren’? Wat is dat nou?

None

Dienst: Als de heer van huis gaat…

Voorbereiding
Zingen: Aanvangspsalm NLB 149:1 en 3
Zingen: ‘Klein Gloria’
Stil gebed
Aanvangswoord
Onze hulp is in de naam van de Heer,
die hemel en aarde gemaakt heeft
en trouw houdt tot in eeuwigheid
en niet laat varen het werk van zijn handen.
Groet
Genade zij ons en vrede
van God onze Vader,
door Jezus Christus onze Heer
in de gemeenschap met de heilige Geest. Amen.
Gebed om […]

Nieuwe boeken