Menu

Filters

Hoofdthema

Rubriek

Soort materiaal

Bron

Kerkelijk jaar

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Lidmaatschap

Premium

Preekschets Handelingen 6:2

Handelingen 6:2
Cantate
‘Het is niet goed dat wij de zorg dragen voor de gemeenschappelijke maaltijden, want daardoor verwaarlozen wij de verkondiging van Gods woord.’
Schriftlezingen: Numeri 27:18-23 en Handelingen 6:1-17
Het eigene van de zondag
Deze vijfde zondag van Pasen opent liturgisch gezien met Psalm 98: ‘Halleluja! Zingt de Heer een nieuw lied, want Hij […]

Premium

Preekschets Handelingen 8:27

Filip De Cavel schrijft deze preekschets voor 1 november, Allerheiligen. Deze schets over Handelingen 8, de ontmoeting van Filippus en de kamerling uit Ethiopië is ook geschikt voor 4 oktober of 11 november, mocht het over ‘heiligen’ als Franciscus van Assisi of sint Maarten gaan. Zelfs voor 5 december, Sint Nicolaas, is de preekschets bruikbaar. Filippus is als één van de twaalf een apostel en heilige die in het rijtje heiligen gememoreerd mag blijven worden.

Nieuwe boeken