Menu

Filters

Hoofdthema

Rubriek

Soort materiaal

Bron

Kerkelijk jaar

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Lidmaatschap

Basis

‘Wie zijn leven verliest om Mij, zal het behouden’

De aanhef van Jesaja 51 maakt direct al duidelijk dat het niet woorden voor iedereen zijn. Hij richt zich tot mensen die gerechtigheid najagen en de Eeuwige zoeken. Die worden op een spoor gezet. Kijk naar de rots waaruit jullie gehouwen zijn en de holte van de put waaruit jullie gegraven zijn. Het is minder lief dan sommige vertalingen ons aanreiken. De diepte waaruit wij komen, grijpt nogal aan. Abraham en Sara, met alle nabijheid waarmee Genesis hen voor ons neerzet, waren geen romantische zielen. Alles prijsgeven, al je ervaring, ja, je gezond verstand. Alles moet plaatsmaken voor de velen die komen gaan.

Premium

Wakker worden en opstaan om verlost te worden

Bij Jesaja 52,1-6 en Marcus 6,6b-13

Wakker worden, opstaan en je aankleden vormen weliswaar een dagelijks ritueel, toch moet het volk hiertoe worden opgeroepen. Het gaat in de profetie ook niet om een alledaags ritueel, maar om de verlossing van het volk uit de ballingschapt. Niet minder opmerkelijk is het, dat degene die de oproep […]

Nieuwe boeken

Lid worden