Menu

Filters

Hoofdthema

Rubriek

Soort materiaal

Bron

Kerkelijk jaar

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Lidmaatschap

Basis

Het ware vasten

Teksten over vasten en verootmoediging staan centraal bij het begin van de Veertigdagentijd. Dat mag wel programmatisch genoemd worden voor deze periode. Het gaat hierbij vooral om de vraag hoe de mens zich moet verhouden tegenover God. Niet manipulatief, maar met een oprechte en deemoedige houding. De achterliggende intentie bij de praktijk van het vasten of bidden is van doorslaggevend belang. Met welke bedoelingen gedraagt iemand zich als een religieus persoon, en welke innerlijke motieven spelen een rol?

Premium

Preekschets Matteüs 6:17-18a

Matteüs 6:17-18a
Oculi
Als jullie vasten, was dan je gezicht en wrijf je hoofd met olie, zodat niemand ziet dat je aan het vasten bent, alleen je Vader, die in het verborgene is.
Schriftlezing: Matteüs 6:16-18
Het eigene van de zondag
De Veertigdagentijd, waarvan Oculi de derde zondag is, draagt verschillende namen die verschillende aspecten van de tijd aanduiden. Het […]

Basis

God laat Zich niet onteigenen

Wie heeft het voor het zeggen in de kerk? God natuurlijk. Uiteindelijk wel. Het gezag berust bij Hem. Alleen, het wordt bemiddeld door menselijke tussenpersonen. Dat kan liefelijk gaan, als getrapte watervalletjes. God stort zijn gezag liever niet over mensen uit als een Niagarawaterval. Zijn indirecte regering, met inschakeling van tussenpersonen, is een feest van participatie. Het kan helaas ook gierend misgaan. Bemiddeling kan verduistering worden. Tussenpersonen kunnen zichzelf opwerpen als de hoofdpersoon. De zeggenschap van God is dan naar de achtergrond verdrongen.

Premium

Preekschets Psalm 25:15 – Vreemdelingen onderdak geven – 3e zondag van de veertigdagen

‘Ik houd mijn oog gericht op de HEER’
Psalmen 25:15
Deze preekschets komt uit de handreiking ‘Ik ben er voor jou’ van het Steunpunt liturgie.
Algemeen – het eigene van deze zondag, Oculi
De derde zondag van de veertigdagentijd is evenals de tweede genoemd naar een vers uit Psalm 25, nu het vijftiende: ‘Ik houd mijn oog (Oculi) gericht […]

Nieuwe boeken