Menu

Filters

Hoofdthema

Rubriek

Soort materiaal

Bron

Kerkelijk jaar

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Lidmaatschap

Premium

Preekschets voor de 2e zondag na Epifanie – 1 Korintiërs 2:4

De boodschap die ik verkondigde overtuigde niet door wijsheid, maar bewees zich door de kracht van de Geest.
1 Korintiërs 2:4

Schriftlezing: 1 Korintiërs 2:1-10

Het eigene van de zondag
Deze zondag behoort in het kerkelijke jaar tot de tijd van Epifanie, een liturgisch hoogfeest. Kerst is weliswaar voorbij, maar de vreugde ervan werkt in het hele jaar door. […]

Basis

Visioen van de vervulde wereld

Ik begin graag met de laatste woorden van de psalm (85:14), die volgens mij het beste zo te vertalen zijn: ‘Gerechtigheid gaat voor Hem uit, Hij maakt [haar] tot een weg [voor] zijn voetstappen.’ De laatste drie woorden (Hebr.: wejasem ledèrèkh pe‘amaw) worden in elke vertaling weer anders weergegeven. Maar de portée van het slotvers moet wel zijn dat tsèdèq (= geleefde gerechtigheid) de ruimte is die we maken voor de komst van de Eeuwige, de manier waarop we Hem verwelkomen. Dat is een prachtig motto voor de eerste zondag van Advent.

Premium

Preekschets Romeinen 9:3

Romeinen 9:3
Eenentwintigste zondag na Pinksteren
Omwille van mijn volksgenoten….
Schriftlezing: Romeinen 9
Het eigene van de zondag
De Israëlzondag werd kort na de Tweede Wereldoorlog ingesteld. Hij wordt gehouden opdat we als kerk ons er altijd bewust van zullen zijn dat we in Israël geworteld zijn. Jezus is nooit christen geweest. Hij vierde de grote feesten die rond deze […]

Nieuwe boeken