Menu

Filters

Hoofdthema

Rubriek

Soort materiaal

Bron

Kerkelijk jaar

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Lidmaatschap

Premium

Preekschets Johannes 16:8-11 – Pinksteren

Johannes 16:8-11
Pinksteren
En als Hij komt, zal Hij de wereld overtuigen…
Schriftlezing: Johannes 16:4b-15
Het eigene van de zondag
Het Pinksterfeest blijft voor veel mensen, ook voor trouw meelevende gemeenteleden, enigszins vaag. Het is een uitdaging om te laten zien om welke uiterst concrete dingen het gaat. Het gaat in de lezingen om een gebeuren waardoor […]

Nieuwe boeken