Menu

Filters

Hoofdthema

Rubriek

Soort materiaal

Bron

Kerkelijk jaar

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Lidmaatschap

Premium

Preekschets Johannes 20:21 – Zending

Johannes 20:21
Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.
Schriftlezing: Johannes 20:19-23 Het eigene van de zondag
Aandacht voor zending als wezenskenmerk van de christelijke gemeente beperkt zich niet tot Pinksteren en de zondagen van de zendingscollecte. De samenhang tussen God, Christus en zijn leerlingen onder het gezichtspunt van de […]

Premium

Gemeenschap door de Geest tot dienst bezield

Bij Genesis 8,6-16, 1 Petrus 1,3-9 en Johannes 20,19-31

Sleutelwoorden
De evangelielezing bevat de leessleutel voor het Johannesevangelie (Johannes 20,30-31) en verbindt daardoor met sleutelwoorden als ‘Messias’, ‘Zoon van God’, ‘geloven’ en ‘leven’ belangrijke thema’s die elk hun uitwerking zouden verdienen. ‘Gelovende, hebben jullie leven’ (Johannes 20,31): jullie samen, als gemeenschap, […]

Nieuwe boeken