Menu

Filters

Hoofdthema

Rubriek

Soort materiaal

Bron

Kerkelijk jaar

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Lidmaatschap

Premium

Preekschets Johannes 3:4 – Trinitatis

Trinitatis
‘Hoe kan iemand opnieuw geboren worden als hij al oud is?’
Johannes 3:4
Aanbeloven Schriftlezingen
Jesaja 6:1-8 en Romeinen 11:33-36 (Luthers rooster) of Exodus 3:1-6 en Romeinen 8:12-17 (oecumenisch rooster), en Johannes 3:1-6 (beide roosters)
Het eigene van de zondag
In de heilspedagogische opzet van het kerkelijk jaar gaat het (na de conceptionele toespitsingen […]

Nieuwe boeken