Menu

Filters

Hoofdthema

Rubriek

Soort materiaal

Bron

Kerkelijk jaar

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Lidmaatschap

Premium

Preekschets Johannes 6:29b – Evangelisatiedienst

Johannes 6:29b
Dit is het werk Gods, dat gij gelooft in Hem, die Hij gezonden heeft.
Schriftlezing: Johannes 6:1-15; 22-29
Het eigene van de zondag
Een appellerende evangelisatiedienst, afgestemd op buitenstaanders, maar met voldoende interessante gegevens om ook de eigen gemeenteleden te boeien.
Liturgische aanwijzingen
De lezing van 1 Samuël 8 hierbij opent interessante perspectieven, zowel op […]

Basis

Brood genoeg voor iedereen

In het Evangelie van Johannes heeft Pasen een belangrijke plek. ‘De inzichten van na Pasen zijn leidinggevend in dit Evangelie en hebben hun stempel gedrukt op het verhaal van Jezus vóór Pasen,’ schrijft professor Martin de Boer. Je moet dus niet alleen de gebeurtenissen rond Pasen, maar ook de rest van het Evangelie lezen in dat licht. Het teken van het brood in Johannes 6 kan dan ook gelezen worden als een opmaat naar Pasen. En zo is er in de uitleg ook een verbinding te maken naar het eten van het Pesachmaal in Jozua 5.

Premium

Preekschets Jesaja 66:10 – Hongerigen eten en drinken geven – 4e zondag van de veertigdagen

‘Verheugt u …’
Jesaja 66:10
Deze preekschets komt uit de handreiking ‘Ik ben er voor jou’ van het Steunpunt liturgie.
Algemeen – het eigene van deze zondag, Laetare
We zitten nu halverwege de vastenperiode. Traditioneel is dit een zondag waarop al een beetje paasfeest gevierd mag worden. Vandaar ook Laetare, wat ‘verheugt u’ betekent, en ontleend is aan Jesaja […]

Nieuwe boeken