Menu

Filters

Hoofdthema

Rubriek

Soort materiaal

Bron

Kerkelijk jaar

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Lidmaatschap

Premium

Preekschets Lucas 24:51 – Hemelvaart

Lucas 24:51
Hemelvaartsdag
Terwijl hij hen zegende, ging hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel.
Schriftlezing: Lucas 24:46-53
Het eigene van de dag
Ten dienste van de integratie is wel voorgesteld, bepaalde christelijke feestdagen te ruilen tegen islamitische feestdagen. Daarvoor zou bijvoorbeeld Hemelvaartsdag in aanmerking komen. Niet zozeer wegens wereldbeeldproblemen (wij leven vandaag […]

Nieuwe boeken