Menu

Filters

Hoofdthema

Rubriek

Soort materiaal

Bron

Kerkelijk jaar

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Lidmaatschap

Premium

Preekschets Marcus 11:1-11 – Palmzondag – 6e zondag van de veertigdagen

‘… rijdende op een ezel…’
Zacharia 9:9
Deze preekschets komt uit de handreiking ‘Ik ben er voor jou’ van het Steunpunt liturgie.
Algemeen – Het eigene van deze zondag, Palmzondag
Op deze zondag, het begin van de lijdens- of de Goede Week, worden we meegenomen naar de intocht van Jezus in Jeruzalem. De evangelielezing van deze week, Marcus […]

Premium

Preekschets Marcus 11:1-11 – voor Palmzondag, 6e zondag van de 40dagen

De 6e zondag in de Veertigdagentijd of vastentijd, ook wel Palmzondag genoemd, staat in het teken van het komende lijden van Jezus. Het is zes dagen voor zijn veroordeling. De naam ‘Palmzondag’ (of ‘Palmpasen’ voor deze laatste zondag voor Pasen is erg populair. Zelfs in a-liturgische kringen gebruikt men die. Zeker het allitererende Palmpasen beklijft […]

Premium

Preekschets Psalm 25:15 – Vreemdelingen onderdak geven – 3e zondag van de veertigdagen

‘Ik houd mijn oog gericht op de HEER’
Psalmen 25:15
Deze preekschets komt uit de handreiking ‘Ik ben er voor jou’ van het Steunpunt liturgie.
Algemeen – het eigene van deze zondag, Oculi
De derde zondag van de veertigdagentijd is evenals de tweede genoemd naar een vers uit Psalm 25, nu het vijftiende: ‘Ik houd mijn oog (Oculi) gericht […]

Nieuwe boeken