Menu

Filters

Hoofdthema

Rubriek

Soort materiaal

Bron

Kerkelijk jaar

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Lidmaatschap

Premium

Preekschets voor een van de zondagen na Epifanie bij Marcus 3:4

Aan de anderen vroeg hij: ‘Wat mag men op sabbat doen: goed of kwaad? Een leven redden of het vernietigen?’ Maar ze zwegen.
Marcus 3:4

Schriftlezing: Marcus 2:23-3:6

Overige lezingen: Deuteronomium 30:11-20

Thema: Levensbedreigend

Zie ook

Preekschets voor een van de zondagen na Epifanie bij Marcus 3:34

Preekschets voor een van de zondagen na Epifanie bij Marcus […]

Nieuwe boeken