Menu

Filters

Hoofdthema

Rubriek

Soort materiaal

Bron

Kerkelijk jaar

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Lidmaatschap

Premium

Preekschets Marcus 3:16,17

Marcus 3:16,17
Achttiende zondag na Pinksteren
De twaalf die hij aanstelde waren achtereenvolgens Simon, die hij de naam Petrus gaf, Jakobus, de zoon van Zebedeüs, Johannes, de broer van Jakobus (aan deze twee gaf hij de naam Boanerges, wat ‘zonen van de donder’ betekent)
Schriftlezing: Marcus 3:13-19
Uitleg
De evangelist schrijft waarschijnlijk voor een publiek uit […]

Premium

Een innerlijk verdeeld koninkrijk of huis

Bij Rechters 12,1-6, 2 Korintiërs 4,13-18 en Marcus 3,20-35
Er zitten nogal wat pijnlijke kanten aan het evangelie van deze zondag. Er is pijn, onbegrip, bezorgdheid en schaamte over het optreden van Jezus bij zijn biologische familieleden. Zoals we weten uit de contextuele theologie van Ivan Boszormenyi-Nagy worden dergelijke gevoelens sterker naarmate we meer […]

Premium

Preekschets voor een van de zondagen na Epifanie bij Marcus 3:4

Aan de anderen vroeg hij: ‘Wat mag men op sabbat doen: goed of kwaad? Een leven redden of het vernietigen?’ Maar ze zwegen.
Marcus 3:4

Schriftlezing: Marcus 2:23-3:6

Overige lezingen: Deuteronomium 30:11-20

Thema: Levensbedreigend

Zie ook

Preekschets voor een van de zondagen na Epifanie bij Marcus 3:34

Preekschets voor een van de zondagen na Epifanie bij […]

Premium

Bouwstenen kringviering: zwijgen

Bij teksten uit Marcus over zwijgen
Zie ook
Complete liturgie kringviering: Zwijgen
Register kringvieringen
Downloads
Dit bestand in Word
Aanwijzingen voor het gebruik
Thema: Zwijgen over een geheim
Beoogd gebruik: kringviering of huiskamerviering
Beoogde datum: 02-09-2018
Teksten die de voorganger uitspreekt, zijn cursief gezet.
Uitgangspunten bij thema en teksten
Deze viering gaat niet zozeer uit van vaste bijbellezingen uit het Oecumenisch leesrooster. Hij pikt wel […]

Nieuwe boeken