Menu

Filters

Hoofdthema

Rubriek

Soort materiaal

Bron

Kerkelijk jaar

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Lidmaatschap

Premium

Preekschets Matteüs 20:14b – Vijfde zondag na Epifanie

Matteüs 20:14b
Ik wil aan die laatsten nu eenmaal hetzelfde betalen als aan jou.

Schriftlezing: Matteüs 20:1-16
Thema: Loon naar genade
Het eigene van de zondag
Zie preekschets van de derde zondag na Epifanie.
Uitleg
Zie voorgaande preekschets van de derde zondag na Epifanie voor algemene inleiding over het verstaan van gelijkenissen.
Dat gelijkenissen gemakkelijk lijken maar meer […]

Basis

Gods onnavolgbare goedheid

‘Vele eersten zullen de laatsten zijn en vele laatsten de eersten.’ Het Griekse gar (= ‘want’) in de eerste zin van ‘de gelijkenis van de gelijke beloning’ (Matteüs 20:1-16) verwijst naar deze woorden uit Matteüs 19:30, die op hun beurt weer de afsluitende opmerking vormen van Jezus’ antwoord op een vraag van een jongeman in de voorafgaande perikoop. Deze vroeg aan Hem: ‘Meester, wat voor goeds (Gr.: ti agathon) moet ik doen om het eeuwige leven te verwerven?’ (19:16). Maar Jezus keert die ‘wat-vraag’ om naar een ‘wie-vraag’: Wie is goed en aan wiens geboden moet je je houden?

Nieuwe boeken

Lid worden