Menu

Filters

Hoofdthema

Rubriek

Soort materiaal

Bron

Kerkelijk jaar

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Lidmaatschap

None

Preekschets Matteüs 5:13a – Startzondag

Startzondag 2016
Jullie zijn het zout der aarde.
Matteüs 5:13a (NBV)
Voorstellen voor een thema

‘Deel je leven’

‘Opzouten en wegwezen’

Het eerste thema wordt als jaarthema voorgesteld door de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk In Nederland. Het sluit bovendien aan bij de vierde missionaire ronde van de afdeling van Missionair werk/Kerkgroei van diezelfde organisatie. Om deze reden heeft […]

Premium

Preekschets bij Matteüs 5:20 – voor een zondag in de zomer

Want ik zeg jullie: als jullie gerechtigheid niet groter is dan die van de schriftgeleerden en de Farizeeën, zullen jullie zeker het koninkrijk van de hemel niet binnengaan
Matteüs 5:20

• Schriftlezing: Matteüs 5:1-20
• Thema: Welke gerechtigheid wil God?

Zie ook
Preekschets bij Matteüs 5:3

Liturgisch kader
In de zomerperiode hebben de zondagen niet […]

Basis

Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is (Matteüs 5:48)

‘Nobody is perfect’ zegt die zilveren poster, waarin je je kunt spiegelen. Jezus verkondigt het tegendeel. Is dat reëel? En als opdracht, hoe kúnnen we dat dan?

ERICA HOEBE-DE WAARD
Mw. drs. E. Hoebe-de Waard is als gemeentepredikant verbonden aan de Protestantse Gemeente Wageningen. Zij is lid van de redactie van Ouderlingenblad.

De opdracht die Jezus geeft in […]

Basis

Want God is genadig en volmaakt

Op deze zondag lezen we weer een stukje verder in de Rede op de Berg. Dat is de eerste van de vijf grote redes die Jezus bij Matteüs houdt: 1. de Bergrede (Matteüs 5-7); 2. de uitzending van de discipelen (Matteüs 10); 3. de rede over de gelijkenissen van het Koninkrijk; 4. de gemeenterede (Matteüs 18); 5. de rede over de laatste dingen (Matteüs 23-25). Jezus is hier ook voor de eerste keer ‘de berg’ op gegaan, van de in totaal zeven keer dat Hij dat bij Matteüs doet, met zijn leerlingen, met Satan, en alleen, om te bidden.

Premium

Het koningschap der hemelen: een volk van rechtvaardigen

Bij Jesaja 60,1-11.17-22, Psalmen 138, Openbaring 7,2-4.9-17 en Matteüs 5,1-12

Heerlijkheid
‘Duisternis over de aarde’: die woorden uit Jesaja (60,2) roepen de aanhef van Genesis in herinnering, maar de volgorde is omgekeerd, ‘duister en licht’ zijn ‘licht en duister’ geworden, om plaats te maken voor Gods heerlijkheid. Waaruit bestaat die heerlijkheid? Sla je ogen op […]

Nieuwe boeken