Menu

Filters

Hoofdthema

Rubriek

Soort materiaal

Bron

Kerkelijk jaar

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Lidmaatschap

Premium

Preekschets Matteüs 6:3

Matteüs 6:3
Invocabit
Als je aalmoezen geeft, laat dan je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet.
Schriftlezing: Matteüs 6:1-4
Het eigene van de zondag
Invocabit is de eerste zondag van de Veertigdagentijd, de tijd van boete en inkeer ter voorbereiding op de viering van het mysterie van Pasen. De traditionele ‘werken’ van boete en inkeer […]

Nieuwe boeken