Menu

Filters

Hoofdthema

Rubriek

Soort materiaal

Bron

Kerkelijk jaar

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Lidmaatschap

Basis

Net zo trouw als Abraham

In Nehemia 9:5 roepen Levieten, nadat het volk Israël uit het boek van de wet van JHWH hun God is voorgelezen, het volk op om te staan en JHWHte zegenen. Een lang zegengebed volgt (9:6vv). Onduidelijk is echter waar dat waar eindigt. In 9:37 met de woorden: ‘Daarom zijn wij in grote benauwheid’ (NBG’51)? Of moet daar toch in elk geval 10:1[1] nog bij gerekend worden: ‘Op grond van dit alles sluiten wij een vast verbond en stellen het op schrift, en onze oversten, onze Levieten, onze priesters zetten hun zegel eronder’ (NBG’51)? De wij-groep van het gebed houdt namelijk niet op met spreken.

Premium

Uittocht

Geloofstaal & cultuurtaal
Het hedendaagse begrip ‘uittocht’ is regelrecht ontleend aan het bijbelse taalgebruik. Tegelijk zien wij heel duidelijk dat eenzelfde woord in het gewone spraakgebruik heel andere associaties oproept dan in de geloofs-taal. In het dagelijks taalgebruik hebben we het over een ‘massale uittocht van vakantiegangers’ of over een ‘uittocht uit een stad’ (bijv. mensen […]

Premium

Verharding

Geloofstaal & cultuurtaal
In de cultuurtaal heeft ‘verharding’ een concrete betekenis als het gaat om wegen die geasfalteerd worden of om weefsels en spieren die hun soepelheid verliezen. In overdrachtelijke zin wordt gesproken van verharding van standpunten.
In de geloofstaal wordt ‘verharding’ gebruikt voor de houding van mensen die niet meer toegankelijk zijn voor het evangelie en […]

Nieuwe boeken