Menu

Filters

Hoofdthema

Rubriek

Soort materiaal

Bron

Kerkelijk jaar

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Lidmaatschap

Premium

De Heer wordt zichtbaar in de zijnen

Bij Joël 2,21-27, Openbaring 21,10-14.22-23 en Johannes 14,23-29 (31)

De evangelielezing van vandaag bestaat uit Jezus’ antwoord op een vraag van ‘Judas, niet Iskariot’ (Johannes 14,22). Deze Judas is de zoon van Jakobus, die later een brief zou schrijven die in het Nieuwe Testament werd opgenomen. Hij draagt – evenals zijn beruchte naamgenoot […]

None

Waar blijft plan(eet) B?

Waarom zou je voor de aarde zorgen als die toch zal vergaan? Als God van plan is de aarde te vernietigen, is het dan zo’n probleem als we die ondergang nog wat bespoedigen? Voor een behoorlijk aantal mensen, vooral gelovigen van Amerikaanse fundamentalistische snit, zijn dit reële vragen. En hebben ze niet een punt? Want in tegenstelling tot wat de klimaatbeweging beweert is er in de Bijbelse traditie wel degelijk de hoop en verwachting dat er een nieuwe aarde, een ‘planeet B’ zal komen.

Premium

Preekschets Openbaring 14:1 – 4e zondag na Pasen

Vierde zondag na Pasen (Jubilate)
Toen zag ik dit: het lam stond op de Sion, en bij het lam waren honderdvierenveertigduizend mensen die zijn naam en die van zijn Vader op hun voorhoofd hadden.
Openbaring 14:1
Schriftlezing: Openbaring 14:1-8
Zie ook

Preekschets Openbaring 5:5-7 – Beloken Pasen

Preekschets Openbaring 3:10-11 – 3e zondag van Pasen

Het eigene van […]

None

Preekschets Genesis 1:1-11, Openbaring 21:1 en Lukas 8:22-25

‘Klimaatverandering en het Evangelie’
Deze preekschets is onderdeel van het themapakket ‘Dag Schepping?! – Zorgen voor Gods wereld in een tijd van klimaatverandering’, een project van de programmagroep Kerk, Geloof en Levensstijl, van het Christelijk Ecologisch Netwerk (CEN). Oorspronkelijke uitgever: Evangelische Alliantie (nu: Missie Nederland). Het hele themapakket (met liturgiesuggesties, verwerkingen en bronnen) is te […]

Nieuwe boeken