Menu

Filters

Hoofdthema

Rubriek

Soort materiaal

Bron

Kerkelijk jaar

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Lidmaatschap

Premium

Preekschets Psalm 100 – Bevestiging van ambtsdragers

Heidelbergse Catechismus
Zondag 49
Dien de Heer met vreugde (Ps. 100:2).
Het eigene van de zondag
De bevestiging van ambtsdragers (ouderlingen en diakenen) staat vaak wat op een afstand van de gemeente. Toch is het een bijzondere zegen dat er mensen geroepen worden en beschikbaar zijn om dienend leiding te geven aan het leven van de gemeente. Het […]

Basis

Het veld is rijp voor de oogst

De prachtige, majesteitelijke Psalmen 100, die deze zondag op het rooster staat, roept de aarde op tot juichen, tot erkenning dat God een goede God is, trouw van eeuwigheid tot eeuwigheid, een herder die zijn schapen weidt. De psalm vormt een mooie achtergrond voor de Jesaja- en Matteüsteksten, waar lof en getuigenis, de goede herder en de zorg voor zijn schapen, zijn liefde en goedertierenheid tot in eeuwigheid eveneens op verschillende manieren aan de orde komen.

Nieuwe boeken

Lid worden