Menu

Filters

Hoofdthema

Rubriek

Soort materiaal

Bron

Kerkelijk jaar

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Lidmaatschap

Premium

Preekschets Matteüs 26:30 – Goede Vrijdag

Matteüs 26:30
Witte Donderdag/Goede Vrijdag
Nadat ze de lofzang hadden gezongen, vertrokken ze naar de Olijfberg.
Schriftlezing: Matteüs 26:17-35; Hebreeën 2:10-18
Het eigene van de feestdag
Witte Donderdag en Goede Vrijdag hebben hun eigen plaats in het kerkelijk jaar. De veertigdagentijd vindt hier zijn toespitsing in de gedachtenis van Christus’ lijden. Vanouds heeft de kerk de feestdagen in deze tijd […]

Premium

Naar protestants voorbeeld

Leerstof over de bijbelse geschiedenis uit het tijdperk van de joodse emancipatie
Ter inleiding
In Bijbelse geschiedenis herverteld, een studie van mijn hand over de receptie van de bijbelse geschiedenis in Nederlandse stichtelijke literatuur uit de afgelopen eeuwen, passeren ook geschriften van joodse signatuur de revue.
Zie C. Houtman, Bijbelse geschiedenis herverteld. Woord en beeld – […]

Nieuwe boeken