Menu

Filters

Hoofdthema

Rubriek

Soort materiaal

Bron

Kerkelijk jaar

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Lidmaatschap

Premium

Lied, psalm

Geloofstaal & cultuurtaal
Zingen is voor de christen wezenlijk voor zijn geloofsuiting. De Bijbel stimuleert dit zowel binnen als buiten de erediensten. Terwijl in onze maatschappij allerlei soorten liederen populair blijven, gebeurt het weinig meer dat serieuze levensbeschouwelijke visies worden verwoord in zang. Dit kenmerkt echter juist het christelijk geloof. De bijbelse psalmen maken geen […]

Premium

Verlangen, begeerte

Geloofstaal & cultuurtaal
Hoewel ‘begeren’ in wezen niets anders betekent dan het wat modernere ‘verlangen’, heeft het in de geloofstaal toch een minder positieve klank. Het wordt al gauw geassocieerd met negatieve verlangens en met name met seksuele gevoelens. Augustinus meende dat ‘begeerte’ in de Bijbel, zonder verdere uitleg, vooral de seksuele prikkeling aanduidde (De Stad […]

Premium

Delen in lijden (of niet)

Gepassioneerd achter Jezus aangaan
Is ‘lijden’ wel een bijbels grondwoord? Waarom ligt er in het christelijk geloof zo vaak nadruk op het negatieve, het zware? Waarom dat ‘moeten’ in combinatie met ‘lijden’? In het Nieuwe Testament komt het Griekse werkwoord paschein (‘lijden’), inclusief synoptische parallellen en afgeleide of samengestelde woorden, 69 keer voor. Daarvan gaat het […]

Nieuwe boeken