Menu

Filters

Hoofdthema

Rubriek

Soort materiaal

Bron

Kerkelijk jaar

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Lidmaatschap

Basis

‘Mijn juk is zacht en mijn last licht’

‘Juich, Sion – de koning van God is in aantocht,’ roept Zacharia. Zittend op een bescheiden rijdier draagt Hij gerechtigheid en zege, strijdwagens en paarden verjaagt Hij. Wereldwijd brengt Hij vrede. De psalm roept op tot lof aan God om zijn grote en goede daden – ook aan kleine en gebukte mensen (145:14-16). De apostel schrijft aan de Romeinen hoe mensen die zich toevertrouwen aan de Heer vrij zijn tot gerechtigheid, geen slaaf meer van de zonde. Leven, niet meer de dood is hun deel.

Premium

Preekschets Haggaï 1:8

Haggaï 1:8
Vijfentwintigste zondag na Pinksteren
Beklimt het gebergte, haalt hout en herbouwt dit huis; dan zal Ik er welgevallen aan hebben en verheerlijkt worden.
Schriftlezing: Haggaï 1:1-15a
Het eigene van de zondag
Op drie zondagen, die scharnieren tussen het ‘van Pinksteren af’ en het ‘naar Epifanie toe’, tussen de herinnering aan en de verwachting van de verschijning, kunnen we […]

Premium

Preekschets Jesaja 16:3c – 4e zondag van de herfst

Vierde zondag van de herfst
Verberg de vluchteling, lever de ontheemde niet uit.
Lezing: Jesaja 16:1-5Thema: vluchtelingen
Zie ook

Het extra kindermoment dat bij deze schets is geschreven.

Het eigene van de zondag
Als we in de herfst de rust en ruimte krijgen voor een voortgaande reflectie kunnen ook wat minder toegankelijke Bijbelgedeelten aan de orde komen. In de lezing […]

Nieuwe boeken