Menu

Filters

Hoofdthema

Rubriek

Soort materiaal

Bron

Kerkelijk jaar

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Lidmaatschap

Premium

Preekschets Marcus 3:16,17

Marcus 3:16,17
Achttiende zondag na Pinksteren
De twaalf die hij aanstelde waren achtereenvolgens Simon, die hij de naam Petrus gaf, Jakobus, de zoon van Zebedeüs, Johannes, de broer van Jakobus (aan deze twee gaf hij de naam Boanerges, wat ‘zonen van de donder’ betekent)
Schriftlezing: Marcus 3:13-19
Uitleg
De evangelist schrijft waarschijnlijk voor een publiek uit van oorsprong heidense […]

Premium

Schepping, vormen, maken, begin

Geloofstaal & cultuurtaal
‘Scheppen’ wordt in het Nederlands gebruikt om aan te geven dat iets nieuws tot stand wordt gebracht. Vaak staat het in een kunstzinnig verband: een beeldhouwwerk ‘scheppen’. In het woord ‘creatief (van Lat. creare = scheppen) is die betekenis bewaard gebleven. Het woord ‘schepping’ is ook een alternatief voor ‘natuur’ of ‘heelal’, zonder […]

Nieuwe boeken