Menu

Filters

Hoofdthema

Rubriek

Soort materiaal

Bron

Kerkelijk jaar

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Lidmaatschap

Premium

Preekschets Filippenzen 4:18 – Dankdag

Filippenzen 4:18
Nu is alles mij vergoed, en heb ik zelfs meer ontvangen. Mij ontbreekt niets.
Schriftlezing: Filippenzen 4:10-23
Uitleg
De apostel begint (vs. 10) met een dankbetuiging aan het adres van de gemeenteleden, omdat het hun nu eindelijk gelukt is hun zorg voor hem te laten zien. Het ‘nu eindelijk’ drukt uit dat de Filippenzen hun gift […]

Nieuwe boeken