Menu

Filters

Hoofdthema

Rubriek

Soort materiaal

Bron

Kerkelijk jaar

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Lidmaatschap

Premium

Preekschets Psalm 25:6 – Naakten kleden – 2e zondag van de veertigdagen

‘Gedenk o Heer, uw barmhartigheid’
Psalmen 25: 6
Deze preekschets komt uit de handreiking ‘Ik ben er voor jou’ van het Steunpunt liturgie.
Algemeen – het eigene van deze zondag, Reminiscere
Zondag Reminiscere verwijst naar Psalmen 25: 6: ‘Gedenk o Heer, uw barmhartigheid’. In dit vers wordt een beroep gedaan op Gods persoonlijke zorg voor […]

Premium

Preekschets Lukas 23: 13-26 – Goede Vrijdag – veertigdagen

‘Gods gouden wissel’
naar Lukas 23: 17
Deze preekschets komt uit de handreiking ‘Ik ben er voor jou’ van het Steunpunt liturgie.
Algemeen – Het eigene van Goede Vrijdag
Deze dag is de ultieme dag waarop we stilstaan bij het ondoorgrondelijke lijden van Gods Zoon. Maar daarbij ook het grote wonder: het plaatsvervangend offer dat Hij bracht. De lezing […]

Premium

Preekschets Marcus 11:1-11 – Palmzondag – 6e zondag van de veertigdagen

‘… rijdende op een ezel…’
Zacharia 9:9
Deze preekschets komt uit de handreiking ‘Ik ben er voor jou’ van het Steunpunt liturgie.
Algemeen – Het eigene van deze zondag, Palmzondag
Op deze zondag, het begin van de lijdens- of de Goede Week, worden we meegenomen naar de intocht van Jezus in Jeruzalem. De evangelielezing van deze week, Marcus 11: […]

Premium

Preekschets Psalm 91:15b – Zieken bezoeken – 1e zondag van de veertigdagen

‘… in de nood zal ik bij je zijn…’
Psalm 91:15b
Deze preekschets komt uit de handreiking ‘Ik ben er voor jou’ van het Steunpunt liturgie.
Het eigene van deze zondag
De eerste zondag in de Veertigdagentijd, zes weken voor Pasen, wordt in vrijwel alle leesroosters beheerst door het evangelie van de verzoeking in de woestijn (Marcus 1: […]

Premium

Preekschets Matteüs 25: 31-46 – Als pasgeboren kinderen – Tweede Zondag van Pasen

‘Als pasgeboren kinderen’
1 Petrus 2:2
Deze preekschets komt uit de handreiking ‘Ik ben er voor jou’ van het Steunpunt liturgie.
Algemeen – het eigene van deze zondag, Quasimodo geniti
De tweede zondag in de paastijd ademt nog sterk de sfeer van de opstanding. Het is de afsluiting van de paasweek (‘Beloken Pasen’), zoals ook de pesachweek die kende. […]

Premium

Preekschets Lucas 24: 13-35 – Halleluja, de Heer is waarlijk opgestaan – Zondag van Pasen

‘Halleluja!
Gezongen lofprijzing Joodse liturgie
Deze preekschets komt uit de handreiking ‘Ik ben er voor jou’ van het Steunpunt liturgie.
Algemeen – Het eigene van deze zondag, Paaszondag
Met paaszondag begint de paastijd. De tijd dat in de liturgie het ‘Halleluja!’ weer gezongen wordt in de kerken. Dit Halleluja was als gezongen lofprijzing al in de Joodse liturgie bekend, […]

Nieuwe boeken

Lid worden