Menu

Filters

Hoofdthema

Rubriek

Soort materiaal

Bron

Kerkelijk jaar

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Lidmaatschap

Premium

Preekschets Handelingen 28:30,31 – 5e zondag van de zomer

Achtste zondag na Trinitatis
Paulus verbleef twee jaar in het huis dat hij gehuurd had en ontving daar iedereen die naar hem toe kwam. Hij verkondigde het koninkrijk van God en onderrichtte vrijmoedig over de Heer Jezus Christus, zonder dat hem iets in de weg werd gelegd.
Handelingen 28:30,31
Schriftlezing: Handelingen 28:16-31
Het eigene van de zondag
Deze […]

Basis

‘Ik kom spoedig’

In de kerk lezen we na de viering van Hemelvaart en in afwachting van Pinksteren hoe Jezus spreekt over ‘de Geest van de waarheid die altijd bij jullie zal zijn’ (Johannes 14:17). Hij belooft voor de nabije, maar ook voor de verre toekomst: ‘Ik zal jullie niet als wezen achterlaten, Ik kom naar jullie toe’ (14:18). Hoe kan een gemeente die Jezus niet ziet, in de wereld haar inspiratie en geloof bewaren?

Premium

Preekschets Handelingen 7:56

Handelingen 7:56
Dertiende zondag na Pinksteren
Ik zie (…) de Mensenzoon, Heer en knecht.
Schriftlezing: Handelingen 7:51-8:3
Uitleg
Bij het gewelddadig levenseinde van Stefanus valt op, hoezeer er een lijn loopt van de Heer naar de knecht. Daarop wil deze uitleg zich concentreren.
De joodse raad is hoorbaar en zichtbaar razend van woede over Stefanus’ redevoering. Met name het slotakkoord vol […]

Premium

Veiligheid, bescherming, burcht, rots, schuilplaats

Geloofstaal & cultuurtaal
‘Het ergste is nog, dat je je niet meer veilig voelt in je eigen huis.’ Een herkenbaar gevoel voor wie een inbraak heeft meegemaakt. Veiligheid in huis, op straat en in relaties is een eerste levensbehoefte. Mensen willen volgens hun eigen overtuiging kunnen leven, zonder bedreigd te worden door criminaliteit, terrorisme of oorlogsgeweld. […]

Nieuwe boeken