Menu

Filters

Hoofdthema

Rubriek

Soort materiaal

Bron

Kerkelijk jaar

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Lidmaatschap

None

Preekschets Psalm 34:9 (Kerkproeverij)

Zie ook

Preekschets Matteüs 20:1‐16

Preekschets Psalm 34:9 (Kerkproeverij)

Materiaal voor startzondagen op PreekWijzer

Tips om mensen uit te nodigen voor een kerkdienst

Tips voor een verwelkomende kerk

Werkvormen JOP voor startzondag

Zeven ideeën om te vieren

Activiteiten voor volwassenen

Activiteiten voor kinderen

Kerkproeverij, zo luidt de titel van een campagne van o.a. de Raad van Kerken in Nederland. Meer dan twintig kerken […]

None

Preekschets voor Startzondag bij Psalm 34:9: het goede leven

Proef, en geniet de goedheid van de HEER,
gelukkig de mens die bij hem schuilt.
Psalm 34:9
Schriftlezing: Psalm 34:9, 13, 14, 15 (NBV)
Overige lezingen: Psalm 103:8-13 (NBV) en Kolossenzen 3:12-15 (BGT)
Thema: Het goede leven
Zie ook

Preekschets voor startzondag bij Matteüs 13:44: het goede leven

Preekschets voor startzondag bij 1 Korintiërs 7,29: het goede leven

Preekschetsen […]

Premium

Preekschets Psalm 34:20-21a – Viering van het Heilig Avondmaal

Psalm 34:20-21a
Al blijft de rechtvaardige niets bespaard, de Heer zal hem steeds weer bevrijden. Hij waakt zelfs over zijn beenderen.
Schriftlezing: Psalm 34:1, 5-9 en 18-21a
Gedicht: Naar Psalm 34, Lloyd Haft
Ik wil u altijd loven, altijd vieren,altijd in mijn ziel uw feest.Maar hoe uw eens verhoogde naam hoog hóuden?Hoe altijd?Groot […]

None

Verheug je over je teruggekeerde broer

Bij 2 Kronieken 36:14-23, Psalm 34:1-11 en Lucas 15:11-32
Gods bevrijdende tussenkomst is goed nieuws voor wie naar bevrijding snakt. Ook de christengemeenschappen hebben zo’n bevrijdende God leren kennen in Jezus, wiens naam betekent ‘God bevrijdt’. Kan men zo ook omgaan met wie fouten maakt, niet beantwoordt aan de maatschappelijke of religieuze normen? Deze […]

Basis

Een menigte die niemand tellen kan

De schriftlezingen voor de viering van Allerheiligen waren al in zwang toen Paus Gregorius IV (ca. 840) 1 november invoerde als datum die voortaan overal in de kerk zou gelden voor dit toen al eeuwenoude feest. Door de eeuwen heen hebben ze bewezen een bron van troost en uitzicht te zijn voor de lijdende en strijdende kerk op aarde. Het rooster beveelt deze lezingen ook aan voor protestantse en lutherse gemeenten die op de laatste zondag van het kerkelijk jaar de overledenen gedenken.

Basis

Vraag opdat je met vreugde vervuld wordt

In mijn dissertatie over de catechetische aspecten van het Johannesevangelie wijs ik op een vreemde dubbelheid in dat Evangelie. Aan de ene kant is er duidelijk een mystieke onderstroom in de vertelling en klinkt de tweede taal van het verhaal of de taal van het Eerste Testament mee. Aan de andere kant zijn er opvallend veel passages waar de spelers in het verhaal weigeren de overdrachtelijke betekenis van de uitspraken van Jezus te horen en Hem vragen naar de betekenis daarvan.

Basis

‘Daarom heeft God Hem hoog verheven’

We komen dichter bij het lijden, het sterven en de opstanding van onze Heer. We bedenken hoe wij graag doodlopende wegen gaan, niet achter de Heer aan naar het leven. Vandaag mogen we al over de dood heen de verrezen Christus zien. Wij hoeven niet meer voor onszelf te leven, ‘maar voor Hem die voor de levenden is gestorven en opgewekt’ (2 Korintiërs 5:15). In 2 Kronieken gaan Juda en Jeruzalem ten onder, maar de gedeporteerden zullen terugkeren en Jeruzalem wordt hersteld. Psalmen 34, een acrostichon met het hele ABC van het geloof, zingt: ‘de Heer laat mensen veilig bij zich schuilen.’ De synagoge bidt het wekelijks. De verloren zoon mag schuilen bij zijn vader.

Nieuwe boeken