Menu

Filters

Hoofdthema

Rubriek

Soort materiaal

Bron

Kerkelijk jaar

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Lidmaatschap

Premium

Preekschets Hebreeën 6:19

De gemeente lijdt onder Jezus’ afwezigheid, in het begin heel letterlijk en fysiek, nu door de uitgestelde verwachting van Jezus’ terugkeer. Hij is door een wolk of smokescreen, rookgordijn aan ons zicht onttrokken: maakt God zich onzichtbaar voor ons? Of is Jezus achter de coulissen bezig voor ons iets klaar te maken, iets voor te bereiden? Waaraan vinden we houvast? Deze preekschets biedt vanuit de Hebreeënbrief handvatten.

Premium

Preekschets Deuteronomium 11:10-17 – Biddag voor gewas en arbeid

Afhankelijk leven
Het doel van biddag
Voor het moderne levensgevoel is een bidstond voor gewas en arbeid een vreemd fenomeen. Hebben wetenschap en techniek bidden niet overbodig gemaakt? Voor problemen waarmee we vroeger naar God gingen hebben we vandaag allerlei specialisten. Vroeger gaf God zekerheid, nu gewoon even Apeldoorn bellen.
Als christenen eenmaal per jaar samenkomen in […]

Premium

Preekschets Handelingen 11:18b

Handelingen 11:18b
‘Dan geeft God dus ook de heidenen de kans om tot inkeer te komen en het nieuwe leven te ontvangen.’
Schriftlezing: Handelingen 11:1-18
Het eigene van de zondag
Deze en de volgende zondag lezen wij uit Handelingen. Vanaf hoofdstuk 10 komt de volkenwereld als adres van het evangelie in beeld. Eerst via Petrus; later (vanaf 11:19) via […]

Nieuwe boeken