Menu

Filters

Hoofdthema

Rubriek

Soort materiaal

Bron

Kerkelijk jaar

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Lidmaatschap

Basis

Een tijd van méér

Vasten is een tijd van goede werken doen: daden van gerechtigheid! Die daden van gerechtigheid zijn: aalmoezen geven, bidden en vasten. Jezus noemt deze werken van gerechtigheid met nadruk. Wij moeten ze doen, maar… ‘in het verborgene’. Wonderlijk genoeg moeten wij als goede hoorders (en doeners!) van de Bergrede licht en zout der wereld zijn (Matteüs 5:13-16) én tegelijkertijd werken aan de omgang met God in het verborgene. Zijn die dingen met elkaar in tegenspraak? Neen.

Basis

Door de dood naar het leven

De Paasnacht, met zijn volheid van liturgie, leent zich niet voor een overweging vol exegetische vondsten of uitgebreide analyses. De vele lezingen voeren je als vanzelf door de nacht en raken aan de grote thema’s van deze nacht: schepping, bevrijding, dood en leven, vernieuwing, verzoening, vreugde, opstanding. Zelf preek ik nooit in de Paasnacht, want wat valt er nog toe te voegen aan al die woorden die al klinken?

None

Preken over Dordt: DL III/IV, 11-17

Dordtse Leerregels III/IV, 11-17
Thema: Het wonder van de wedergeboorte
Zie ook

Preken over Dordt: Toelichting en register

Preken over Dordt: DL I, 1-8

Preken over Dordt: DL I, 9-18

Preken over Dordt: DL II

Preken over Dordt: DL III/IV, 1-6

Preken over Dordt: DL V

Dordtse Leerregels downloaden als PDF(viaPKN.nl)

De leefwereld van de hoorder
Het thema ‘het wonder van de wedergeboorte’ roept in het […]

Nieuwe boeken