Menu

Filters

Hoofdthema

Rubriek

Soort materiaal

Bron

Kerkelijk jaar

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Lidmaatschap

Premium

Preekschets Psalm 57:2 – Dienst voor belangstellenden/missionair werk

Psalm 57:2
Dienst voor belangstellenden/missionair werk
In de schaduw van uw vleugels zal ik schuilen.
Schriftlezing Psalm 57
Het eigene van een viering voor belangstellenden in het kader van missionair werk Wie als belangstellende een kerk binnenkomt, zal dat over het algemeen afwachtend doen, zonder heldere voorstelling van wat er gebeurt en wat mensen er […]

Premium

Preekschets Marcus 8:8 – Dienst voor belangstellenden/missionair werk

Marcus 8:8
De leerlingen haalden op wat er van het eten overschoot: zeven manden vol.
Schriftlezing Marcus 8:1-21
Uitleg
Jezus is in dit gedeelte veel onderweg. Marcus verwerkt er verschillende overleveringstradities in, maar redigeert het tot één geheel. Vers 19 grijpt terug op vers 5; in vers 18 verzucht Jezus dat zijn leerlingen ogen hebben maar niet zien en […]

Premium

7.2. Zijn Vaderhanden

Zie ook

Inhoudsopgave Goed gelovig

Het gebruik van Goed gelovig

7. Gods goedheid en het lijden

7.1. De eeuwige Vader ook mijn Vader

7.3. Hoe almachtig?

7.4. Bidden helpt… of niet?

7.5. Alles doen medewerken ten goede

Heidelbergse Catechismus
Vraag 27: Wat verstaat u onder de voorzienigheid van God?
Antwoord: De almachtige en alomtegenwoordige kracht van God, waarmee Hij hemel en aarde met alle schepselen […]

None

Met het hoofd in de hemel maar met de voeten op de grond

Augustinus’ verkondiging op Hemelvaartsdag 1
Wie overzicht probeert te krijgen van Augustinus’ preken in het algemeen en van zijn preken voor het liturgische jaar in het bijzonder, kan zich verbazen over het aantal bewaarde preken dat Augustinus op Hemelvaartsdag heeft gehouden. Het zijn er namelijk dertien.2 Van Augustinus’ pinksterpreken zijn er bijvoorbeeld slechts acht bewaard gebleven. […]

Nieuwe boeken