Menu

Filters

Hoofdthema

Rubriek

Soort materiaal

Bron

Kerkelijk jaar

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Lidmaatschap

Premium

Bouwstenen kringviering: zwijgen

Bij teksten uit Marcus over zwijgen
Zie ook
Complete liturgie kringviering: Zwijgen
Register kringvieringen
Downloads
Dit bestand in Word
Aanwijzingen voor het gebruik
Thema: Zwijgen over een geheim
Beoogd gebruik: kringviering of huiskamerviering
Beoogde datum: 02-09-2018
Teksten die de voorganger uitspreekt, zijn cursief gezet.
Uitgangspunten bij thema en teksten
Deze viering gaat niet zozeer uit van vaste bijbellezingen uit het Oecumenisch leesrooster. Hij pikt wel een […]

None

Preekschets Jesaja 11:5 – Tweede Advent

Jesaja 11:5
Hij draagt gerechtigheid als een gordel om zijn lendenen en trouw als een gordel om zijn heupen.
Schriftlezing: Jesaja 11:1-10

Het eigene van de zondag
Deze tekst is een adventstekst bij uitstek. Veel leesroosters hebben Jesaja 11 als OT-lezing in de periode voor Kerst. Wie in de periode van advent avondmaal viert, kan aansluiten bij de eschatologische […]

Nieuwe boeken