Menu

Filters

Hoofdthema

Rubriek

Soort materiaal

Bron

Kerkelijk jaar

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Lidmaatschap

None

Lijden: een kwestie van leiden of geleid worden

In verband met het XII-de lustrum van het dispuut Johannes Calvijn uitgaande van de C.S.F.R. in Delft verscheen een lustrumbundel met de titel ‘De onrechtvaardige God’. Daarin schreef ik een artikel over de antwoorden die een individu kan geven, als onrechtvaardigheid en lijden hem treffen: “Lijden, een kwestie van leiden of geleid worden”. Aan de hand van Ricoeur en Girard kwam ik aan het einde van mijn betoog tot de conclusie dat het vasthouden aan slachtofferschap geweld in stand houdt. In deze blog licht ik dat standpunt verder toe en plaats mezelf daarmee in de joodse en reformatorische traditie van het ‘God spreekt en ik hoor’. Dat is het leidmotief van mijn leven.

None

God als mysterie. Mag het een onsje minder zijn?’- door Prof. Dr. Eep Talstra

Tijdens de presentatie van De Bijbel Theologisch. Hoofdlijnen en thema’s op 28 oktober 2011 hield prof. dr. Eep Talsta (Vrije Universiteit Amsterdam)een lezing over Bijbelse theologie. We zijn prof. dr. Talstra erkentelijk dat we de lezing in verkorte vorm  mogen publiceren op Theoblogie. Om een reactie te lezen op deze lezing, klik hier.
1. Introductie
Mensen met een geloof hebben iets […]

Premium

Preekschets Lucas 22:43 – 1e zondag van de 40 dagen- of lijdenstijd

Hemelse versterking in de helse hof van Gethsemané

“En aan Hem verscheen een engel uit de hemel, die Hem versterkte”. Lucas 22:43 (HSV)

Schriftlezing: Lucas 22:39-46; Hebreeën 5:4-10

Het eigene van de zondag
Het is de eerste zondag van de lijdenstijd of de veertigdagentijd. Een tijd van boete en inkeer. De gemeente richt zich nu vooral op Jezus’ lijdensweg […]

Nieuwe boeken